Databasestatistikk


 Beskrivelse   Størrelser 
Antall personer 68,620  
Antall menn 34,777 (50.68%)  
Antall kvinner 33,670 (49.07%)  
Antall ukjent kjønn 173 (0.25%)  
Antall nålevende 10,308  
Antall familier 20,524  
Antall unike etternavn 7,694  
Antall Bilder 1  
Antall Dokumenter 15  
Antall Gravsteiner 9  
Antall Historier 1  
Antall Opptak 1  
Antall Familiebilder 19  
Antall Portretter 334  
Antall Sys_Img 195  
Antall Media 0  
Antall kilder 1,659  
Gjennomsnittlig levetid1 57 år, 73 dager  
Tidligste fødselsdato (Hallvard Ogmundsson Ca 1280  

 Lengstlevende1   Alder 
Karen Budde 166 år 97 dager  
Elisabeth Larsdatter Benrud 118 år 306 dager  
Karlotte Otilie Jonsen 113 år 49 dager  
Adelucia Thomasdatter Montagne 113 år  
Hans Iversen Wolf 110 år  
Frithjof Bratland 109 år  
Anna Jensdatter Bull 107 år  
Alfhild Eline Sæther 106 år 173 dager  
Karen Krabbe 105 år 97 dager  
Matilde Kristofa Kristensdatter 105 år 78 dager  


1 Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige.