Arkiver


Treff 1 til 26 av 26

 #   Arkiv ID   Navn 
1 R26  
2 R13  
3 R14  
4 R15  
5 R16  
6 R17  
7 R18  
8 R19  
9 R20  
10 R23  
11 R12  
12 R9  
13 R7  
14 R5  
15 R3 Digitalarkivet 
16 R10 Digitalarkivet - Skannede kirkebøker 
17 R1 DIS-Treff 
18 R21 DIS-Treff 
19 R22 E-mail melding 
20 R6 Folketellinger 
21 R2 Fra diverse websider 
22 R8 Fra diverse websider 
23 R4 Fødselsdagbok 
24 R11 Medlemsblad for Norsk Slektshistorisk Forening 
25 R25 NB 
26 R24 Thomas Laws