Dødsattest for Bertha Mjos

Attest

Dette dokumente ble kjøpt hos - Minnesota Historical Society.